Przeskocz do treści

UCHWAŁA NR X/111/2019 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łukowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
Czytaj dalej... "Sieć szkół"

Uchwała nr XVIII/193/2020 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 765 i z 2018 r. poz. 1949)

Czytaj dalej... "Czas pracy nauczycieli"

UCHWAŁA NR XIII/154/2020 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli

Czytaj dalej... "Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nagród"

Uchwała Nr XXX/252/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Czytaj dalej... "Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych"