Przeskocz do treści

UCHWAŁA NR XXI I I /183/2017 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łukowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Czytaj dalej... "Sieć szkół"

Uchwała Nr 124 /353 /2017 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski na 2017 rok
Czytaj dalej... "Doskonalenie zawodowe nauczycieli"

UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski
Czytaj dalej... "Czas pracy nauczycieli"

UCHWAŁA NR XXVI/205/2009 r. RADY POWIATU W ŁUKOWIE z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu okreśœlającego wysokośœć oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokoœść nagród dla nauczycieli
Czytaj dalej... "Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nagród"

Uchwała Nr XXX/252/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Czytaj dalej... "Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych"