Przeskocz do treści

UCHWAŁA NR XXI I I /183/2017 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łukowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Czytaj dalej... "Sieć szkół"

Uchwała nr XXXI/259/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym, tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski

Czytaj dalej... "Czas pracy nauczycieli"

UCHWAŁA NR XXVI/205/2009 r. RADY POWIATU W ŁUKOWIE z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu okreśœlającego wysokośœć oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokoœść nagród dla nauczycieli
Czytaj dalej... "Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nagród"

Uchwała Nr XXX/252/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Czytaj dalej... "Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych"